Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program pro mateřské školy

7. 9. 2018

 

Mateřská škola Kryry, okres Louny,  Příčná  419

příspěvková organizace

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj. 131/2018

 

 

Platnost od: 1.9.2018

  

Školní     vzdělávací     program

pro  předškolní  vzdělávání

 

„Mateřská škola – místem pohody“

 

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Samostatné  zařízení,  telefon  415 216 008

Zřizovatel  :  Město  Kryry

Ředitelka  školy :  Bc.Věra Melicharová

Program  vytvořila  ředitelka  školy s kolektivem  pedagogických

pracovnic  mateřské  školy.

Projednán  na  pedagogické  radě  dne:      28. 8. 2018

Projednán  s rodiči na schůzce v měsíci září 2018

Platnost od:    1.9.2018

 

Platnost  školního vzdělávacího programu je pro školní rok  - 2018/2019

 

 

Školní vzdělávací program, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, platný od 1.2.2017

 

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

 

I. Část – obsah ŠVP pro PV

 

  1. Identifikační  údaje  o  mateřské  škole

  2. Obecná  charakteristika  školy

  3. Podmínky   vzdělávání

     3.1. Věcné podmínky

     3.2. Životospráva  dětí  v MŠ

     3.3. Psychosociální  podmínky

     3.4. Organizační  zajištění  provozu  školy

     3.5. Řízení  mateřské školy

     3.6. Personální  zajištění

     3.7. Spoluúčast  rodičů

  4. Povinné předškolní vzdělávání

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

6. Vzdělávání dětí nadaných

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

  8. Koncepční záměr mateřské školy

9. Organizace  vzdělávání

10. Charakteristika  vzdělávacího  programu

11. Vzdělávací  obsah

12. Evaluační  systém

13. Roční plán školy

 

II.  Část - Přílohy ŠVP

 

III. Část - Vydané směrnice školy

 

 

I. Část – obsah ŠVP pro PV :

1. Identifikační údaje o mateřské škole:

 

Název mateřské školy (podle zřizovací listiny)

Mateřská škola Kryry, okres Louny

Adresa mateřské školy

Příčná 419, Kryry  439 81

IČO

61 35 71 62

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

415 216 008  služební mobilní:  606 920 404

Bankovní spojení

běžný účet – 102 0265369/ 0800

 

účet FKSP – 107-102 0265369/ 0800

E-mail

ms-kryry@seznam.cz

Zařazení do sítě škol

1.1.2004

Název zřizovatele

Město  Kryry

Součásti školy

Školní jídelna- výdejna    

IZO ŠJ

166 000 469              

IZO ředitelství

600 082 369

Statutární zástupce

Pověřená osoba zastupováním

Ředitelka: Bc.Věra Melicharová od 1.8.2012

Jana Vašíčková

Počet dětí ve školním roce

76

Počet tříd ve školním roce

3

Počet pedagogů

Ostatní zaměstnanci

7

3

Zpracovatel

Ředitelka školy s pedagogickou radou

 

 

2. Obecná charakteristika školy.

 

Dne 4. 3.1985 byl zahájen provoz v budově mateřské školy v Příčné ulici 419, která byla postavena jako zcela typizované zařízení pro děti předškolního věku. Pavilónová přízemní budova je umístěna jako samostatný objekt uprostřed bohaté zeleně na okraji města a nabízí moderní vnější i vnitřní interiéry. Ve třech pavilonech jsou umístěny třídy, herny a ostatní příslušenství, střední, čtvrtou část objektu, tvoří hospodářská budova. Kapacita školy byla stanovena na 90 dětí a provoz tří oddělení.

Přilehlá zahrada je prostorná, každá třída má své herní místo. V místě bývalého technického vjezdu je vybudováno dopravní hřiště. Travnaté plochy zahrady jsou neustále udržovány a vybavení herními prvky je soustavně vylepšováno a obnovováno.