Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - školní projekty

7. 9. 2018

 

VIII. Školní  projekty

 

Organizace časová :      celoročně rozvrženy

Projektové  plánování je odlišné svou přípravou, obsahem, výstupy od „integrovaných bloků“.

Integrované bloky zachovávají princip posloupnosti a soustavnosti, kdežto projekty využívají prožitkové učení, situační učení, kooperaci, náměty od dětí a rodičů, směřují k určitému konkrétnímu výstupu (výstavce, vystoupení pro rodiče, a podobně).

Cílem projektů je rozvoj oblastí :

Preventivní (primární prevence úrazů, program prevence sociálně patologických jevů, sexuální výchova, prevence proti drogám a návykovým látkám)

Ozdravné aspekty (zdravá strava, pohybová dotace, zdravé účelné cvičení)

Environmentální výchovu (prolíná celým rokem a je součástí IB, ale projekt umožní větší zapojení rodičů, školní způsob plánování vnese nové úhly pohledů, spolupráci všech pedagogů a provozních pracovnic)

Předčtenářské dovednosti – rozvoj řeči, vyjadřování, podporu čtení s porozuměním, osvojování si dovedností před čtením a psaním. Rozvoj představivosti, fantazie, myšlení.

 

Babí léto

„Škatulta, batulata, hejbejte se!“

 

Ozdravný projekt, plný pohybu, zdravého mlsání, ukázky zdravého životního stylu, osvěta pro rodiče, zainteresovanost rodičů, výstupem budou „Podzimní hry a cvičení v zahradě“ se soutěžemi, olympiádou pro rodiče, rozloučení zdravým mlsáním s létem.

Bezpečí na silnici – Policie – beseda v MŠ na DH.

 

 

Podzim

„Já,Ty,každý jsme jiný“

 

 

Sexuální výchova dětí zaměřená na poznávání odlišností pohlaví, sociálních rolí, na citové a sociální vztahy v rodině, péči o zdraví a čistotu těla, vznik a narození dítěte, ochranu před nebezpečnými jedinci.

 

Zima

„Pohádky z psacího stroje“

Rozvoj čtenářských dovedností. Dovedností dětí před čtením, probouzet zájem o knihy, mluvené slovo, ilustrace, objevovat kouzlo a ponaučení v pohádkách, ponaučení a zdroj

informací v knihách.Vyrobíme leporelo, dramatizujeme, hrajeme divadlo pro ostatní

výstupem je „Čtení s rodiči“

„Návštěva v knihovně Kryry“, přenocování v Dětské knihovně MŠ

 

Jaro-

„Dítě v dopravním provozu- jedu na kole“

Volné pokračování projektu s dopravní tématikou z podzimu. Téma obohacené o dovednosti a vědomosti dětí z minulé akce. Výlet do blízkého okolí, závody ve zručné jízdě na dopravním hřišti MŠ. Divadlo k tématu –Bezpečně v dopravě.

Dítě chodec, cyklista, spolujezdec.